25 Jan
MSRTC Nagpur ITI Apprenticeship for MMV , Painter, Welder, Electrician, Mechanic Diesel, Motor Vehicle Body Builder Trades

MSRTC Nagpur ITI Apprenticeship

21 Dec
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, अहमदनगर, यांच्यामार्फत ITI पास उमेदवारांसाठी शिकाऊ उमेदवारी म्हणून वेगवेगळ्या ट्रेड च्या ६० पदासाठी Online अर्ज मागवण्यात येत आहे.

MSRTC Ahmednagar